เนื้อเพลง Part of Your World - หน้ากากกวางมูส

21:30
เนื้อเพลง: Part of Your World
ศิลปิน: หน้ากากกวางมูส
อัลบั้ม: รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง Season 2

Look at this stuff, isn't it neat?
Wouldn't you think my collection's complete?
Wouldn't you think I'm the girl
The girl who has everything?
Look at this trove, treasures untold
How many wonders can one cavern hold?
Lookin' around here you'd think
Sure, she's got everything

I've got gadgets and gizmos aplenty
I've got whooz-its and whatz-its galore
You want thingamabobs?
I got twenty But who cares?
No big deal I want more

I want to be where the people are
I want to see
Want to see 'em dancing
Walking around on those
Whadd'ya call 'em? Oh, feet
Flipping your fins you don't get too far
Legs are required for jumping, dancing
Strolling along down a
What's that word again? Street

Up where they walk Up where they run
Up where they stay all day in the sun
Wandering free Wish I could be
Part of that world

What would I give If I could live
Out of these waters?
What would I pay To spend a day
Warm on the sand?
Betcha on land They understand
That they don't reprimand their daughters
Bright young women
Sick of swimming Ready to stand

And I'm ready to know what the people know
Ask 'em my questions
And get some answers
What's a fire and why does it
What's the word? Burn?

When's it my turn? Wouldn't I love
Love to explore that shore above?
Out of the sea Wish I could be
Part of that world Out of the sea
Wish I could be Part of your world

ข้อมูลลิขสิทธิ์
SONGWRITERS: HOWARD ELLIOTT ASHMAN, ALAN MENKEN
PUBLISHED BY: LYRICS © WALT DISNEY MUSIC COMPANY
SONG DISCUSSIONS IS PROTECTED BY U.S. PATENT 9401941. OTHER PATENTS PENDING.

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »