เนื้อเพลง ผัวสิดุ - ตั๊ก อัญชลี

06:00
เนื้อเพลง: ผัวสิดุ
ศิลปิน: ตั๊ก อัญชลี ศรีบุญเรือง
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

เบื่อหลาย เบื่อหล่าย ข่อยละหน่ายผัวข่อย
ผัวบ่าวสำน้อย บ่ยอมให้ข่อยไปไส
บัดผัวผู้อื่นกะคือบ่เป็นฮ้าย
ข่อยละอุกหลาย เป็นฮ้ายบ่ผัวหมู่

ดู ดู ดู ดู สิเที่ยวนำหมู่กะบ่ได้
เล่นเฟสเล่นไลน์ จอบสิฮ้าย จอบสิด่า
สิดุสิฮ้าย ไปไหนบ่ได้กะยังว่า
จอบสิดุสิด่า ข่อยละมาเติบหน่าย

ตาย ตาย ตาย ตาย เป็นตาหน่ายเด้ผัว
บ่ยอมให้ห่างตัว ข่อยซังผัวสิดุ

เป็นไผก็หมู่ สิดุกว่าผู้ใด
บ่ว่าไปไส ไปบ่ได้ผัวสิด่า
สิอยู่กี่ยาม สิอยู่ท่ง สิอยู่ท่า
สิดุสิด่า กลุ้มแท้ว่าผัวสิดุ

มื้อใด๋กะสิดุ ยามใด๋กะสิดุ
สิห้ายสิคู สิบ่ฮู้จักยาม
สิแลงสิเซ้า สิสวยสิมืดจนสิค่ำ
ข่อยสิหลาบสิจำ กลุ้มนำผัวสิดุ
สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ

ตาย ตาย ตาย ตาย เป็นตาหน่ายเด้ผัว
บ่ยอมให้ห่างตัว ข่อยซังผัวสิดุ

เป็นไผก็หมู่ สิดุกว่าผู้ใด
บ่ว่าไปไส ไปบ่ได้ผัวสิด่า
สิอยู่กี่ยาม สิอยู่ท่ง สิอยู่ท่า
สิดุสิด่า กลุ้มแท้ว่าผัวสิดุ

มื้อใด๋กะสิดุ ยามใด๋กะสิดุ
สิห้ายสิคู สิบ่ฮู้จักยาม
สิแลงสิเซ้า สิสวยสิมืดจนสิค่ำ
ข่อยสิหลาบสิจำ กลุ้มนำผัวสิดุ
สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ

ตาย ตาย ตาย ตาย เป็นตาหน่ายเด้ผัว
บ่ยอมให้ห่างตัว ข่อยซังผัวสิดุ

เป็นไผก็หมู่ สิดุกว่าผู้ใด
บ่ว่าไปไส ไปบ่ได้ผัวสิด่า
สิอยู่กี่ยาม สิอยู่ท่ง สิอยู่ท่า
สิดุสิด่า กลุ้มแท้ว่าผัวสิดุ

มื้อใด๋กะสิดุ ยามใด๋กะสิดุ
สิห้ายสิคู สิบ่ฮู้จักยาม
สิแลงสิเซ้า สิสวยสิมืดจนสิค่ำ
ข่อยสิหลาบสิจำ กลุ้มนำผัวสิดุ
สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ สิดุ

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: อ๋อย เอกพัน
เรียบเรียง: เธค คอนสาร
สังกัด: Guitar Record

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »