เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง - แนน สาธิดา

17:52
เนื้อเพลง: รำวงลอยกระทง
ศิลปิน: แนน สาธิดา พรหมพิริยะ

come the harvest's end
let us celebrete again
the moon is full, rivers run
all we've been given here is one

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

Loykratong is here
we lay our floats in humble cheer

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

we thank the water's muse
please forgive us for all we've used
banana leaves are folded
clean flower colors soon are seen

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

Loykratong is here
we lay our floats in humble cheer

come out to Loy Kratong
come on to Loy Kratong
praise the waters here today
and float our troubles all away

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

come the harvest's end
let us celebrete again
the moon is full, rivers run
all we've been given here is one

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

Loykratong is here
we lay our floats in humble cheer

come out to Loy Kratong
come on to Loy Kratong
praise the waters here today
and float our troubles all away

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์
ออกรายการ คุณพระช่วย ออกอากาศเมื่อ 4 พ.ย. 2551 (Workpoint)

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »