วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง เสด็จพ่อ ร.9 - น้อย ทองนอก

เนื้อเพลง: เสด็จพ่อ ร.9
ศิลปิน: น้อย ทองนอก
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

สวรรค์ประทานพ่อหลวงมา
เป็นมิ่งขวัญของชาวประชา
เป็นศรีสง่าแก่ปวงชาวไทย
ดุจเทพเทวาเสด็จลงมาปกครองเมืองไทย
เป็นพระเจ้าแผ่นดินถิ่นไทยในรัชสมัยที่ 9

เสด็จพ่อ ร.9 ของชาวไทย
เสด็จพ่อ ร.9 ของชาวไทย
ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นพลังค้ำจุนหนุนแผ่นดิน
ทั่วทุกถิ่นทรงประทับพระบาทบุญ

ทรงดำเนินแนวเขาลำเนาป่า
พัฒนาทั่วไทยให้สมบูรณ์
เพื่อลูกไทยได้พึ่งพาเนื้อนาบุญ
พระทรงบุญปกครองไทยด้วยพระธรรม

ธ ทรงนำหลักพระธรรมมาครองไทย
ธ ทรงนำหลักพระธรรมมาครองไทย
ดุจดังร่มโพธิ์ใหญ่แผ่ใบบุญ
เหล่าลูกไทยสุขสบายใต้ร่มบุญ
ด้วยพระคุณเสด็จพ่อ ร.9 เอย

สวรรค์ประทานพ่อหลวงมา
เป็นมิ่งขวัญของชาวประชา
เป็นศรีสง่าแก่ปวงชาวไทย
ดุจเทพเทวาเสด็จลงมาปกครองเมืองไทย
เป็นพระเจ้าแผ่นดินถิ่นไทยในรัชสมัยที่ 9

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: น้อย ทองนอก
เรียบเรียง: โรจน์ ภควัน
Disqus Comments