วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง บ่ได้ย่าน (หากเจ้าบ่ฮัก) - อพิศาล ลมพัด, นริศ อรัญรุตม์

เนื้อเพลง: บ่ได้ย่าน (หากเจ้าบ่ฮัก)
ศิลปิน: อพิศาล ลมพัด, นริศ อรัญรุตม์
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

ก็แค่คำที่เจ้าบอกลา อ้ายบ่ว่าบ่เคืองอันใด๋
หากว่าใจ อยากไปอีหลี
บ่ต้องคิดว่าอ้ายสิขวาง หากว่านางเจอทางที่ดี
อ้ายคนนี้ สิยอมตัดใจ

แค่กังวลว่าคนที่มา ใช้วาจามาลวงหลอกใจ
อยากให้เจ้าทบทวนเบิ่งใหม่ ได้บ่นาง

บ่ได้ย่านหากเจ้าถิ่มอ้าย แต่ย่านคนใหม่เฮ็ดน้ำตาพัง
แค่อยากเว้าให้เจ้าระวัง บ่ได้หวังสิ่งใด
บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ
อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี

บ่ได้เซื่อคำอ้ายกะได้ หากมั่นใจคนใหม่อีหลี
อ้ายคนนี้ พร้อมสิจากไป

แค่กังวลว่าคนที่มา ใช้วาจามาลวงหลอกใจ
อยากให้เจ้าทบทวนเบิ่งใหม่ ได้บ่นาง

บ่ได้ย่านหากเจ้าถิ่มอ้าย แต่ย่านคนใหม่เฮ็ดน้ำตาพัง
แค่อยากเว้าให้เจ้าระวัง บ่ได้หวังสิ่งใด
บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ
อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี

บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ
อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี

อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์
Disqus Comments