พระนามเต็ม ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9

13:47
พระนามเต็ม ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9

ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9

พระนามเต็ม ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร

พระนามเต็ม ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9 แบบเป็นไฟล์ภาพ เซฟได้เลย
พระนามเต็ม ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »