เนื้อเพลง พ่อผู้สร้าง - Ozzy Studio Pattaya, แม่เฒ่าสตูดิโอ

20:54
เนื้อเพลง: พ่อผู้สร้าง
ศิลปิน: Ozzy Studio Pattaya, แม่เฒ่าสตูดิโอ
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

น้ำตาไหลน้องทั่วฟ้าทาแผ่นดิน
สิ้นแล้วหัวใจของปวงประชาชนไทย
พ่อผู้เป็นศูนย์รวมทุกดวงใจ
พ่อผู้ทำให้ไทย อยู่ดีกินดี

พ่อสร้างน้ำให้แผ่นดินที่แห้งเหือดหาย
พ่อสร้างป่าให้ไทยได้เขียวขจี
พ่อเป็นห่วงเป็นใยไทยทุกที่
ประชาชนอยู่ดีกินดี เพราะบารมีพระเจ้าอยู่หัว

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ถวายกายตัวและใจ เพื่อพ่ออยู่หัว
ลูกจะเป็นคนดี ทำดีเพื่อพ่อ
เดินตามรอยที่พ่อสร้างไว้
ดั่งที่พ่ออยากเห็นคนไทย
พอเพียง และรักสามัคคี

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ถวายกายตัวและใจ เพื่อพ่ออยู่หัว
ลูกจะเป็นคนดี ทำดีเพื่อพ่อ
เดินตามรอยที่พ่อสร้างไว้
ดั่งที่พ่ออยากเห็นคนไทย พอเพียง

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ถวายกายตัวและใจ เพื่อพ่ออยู่หัว
ลูกจะเป็นคนดี ทำดีเพื่อพ่อ
เดินตามรอยที่พ่อสร้างไว้
ดั่งที่พ่ออยากเห็นคนไทย
พอเพียง และรักสามัคคี

พ่อเหนื่อยหนักมามากพอแล้ว
พ่อทุ่มเทเพื่อคนไทยมาตลอดชีวิต
พ่อสถิตในดวงใจของปวงประชาชน
จะขอจงรักภักดี
จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

จะขอจงรักภักดี
จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ทุกชาติไป ลูกจะเป็นคนดี ทุกชาติไป
ลูกจะเดินตามรอยพ่อ พอเพียง ทุกชาติไป
รวมใจรักสามัคคี ทุกชาติไป
ถวายกายใจเพื่อพ่ออยู่หัว ทุกชาติไป
จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »