วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง คนไทยหัวใจรักชาติ - อานันต์ คอสะพาน

เนื้อเพลง: คนไทยหัวใจรักชาติ
ศิลปิน: อานันต์ คอสะพาน
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา พระมหากษัตริย์
คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา พระมหากษัตริย์

เมืองไทยนั้นมีตำนาน
ชั่วลูกชั่วหลานนับพัน ๆ ปี
หัวใจเรารักอิสระเสรี หัวใจเรารักอิสระเสรี
ถ้าใครกดขี่คนไทยขอสู้ตาย

ปู่ย่า ตายายของเรา
สร้างเรือนคุ้มเหย้า ให้พวกเราได้อาศัย
เมืองนี้จึงได้เป็นเมืองไทย
เมืองนี้จึงได้เป็นเมืองไทย
บ้านเมืองของใคร ก็บ้านเมืองของเรา

มาเถิดพี่น้องรวมใจ
สามัคคีกันไว้ เพื่อลูกหลานเรา
รบกันไปก็มีแต่จะสูญเปล่า
สู้กันไปก็มีแต่ความว่างเปล่า
เหลือเพียงเรื่องเล่า ว่าคนไทยฆ่ากันเอง

คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา พระมหากษัตริย์
คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา พระมหากษัตริย์

ปู่ย่า ตายายของเรา
สร้างเรือนคุ้มเหย้า ให้พวกเราได้อาศัย
เมืองนี้จึงได้เป็นเมืองไทย
เมืองนี้จึงได้เป็นเมืองไทย
บ้านเมืองของใคร ก็บ้านเมืองของเรา

มาเถิดพี่น้องรวมใจ
สามัคคีกันไว้ เพื่อลูกหลานเรา
รบกันไปก็มีแต่จะสูญเปล่า
สู้กันไปก็มีแต่ความว่างเปล่า
เหลือเพียงเรื่องเล่า ว่าคนไทยฆ่ากันเอง

รบกันไปก็มีแต่จะสูญเปล่า
สู้กันไปก็มีแต่ความว่างเปล่า
เหลือเพียงเรื่องเล่า ว่าคนไทยฆ่ากันเอง

คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา พระมหากษัตริย์
คนไทยหัวใจรักชาติ
รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: อานันต์ ยศศรี
เรียบเรียง: ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์
Disqus Comments