วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน - คัฑลียา มารศรี

เนื้อเพลง: พ่อแห่งแผ่นดิน
ศิลปิน: คัฑลียา มารศรี
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน
เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกถิ่น
เป็นผืนฟ้าโอบป้องคุ้มครองดิน
เป็นวารินหยาดเย็นชโลมใจไทย

พระเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
ทรงค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆ
เสด็จทรงงานทุกสถานใกล้ไกล
พสกนิกรพ้นภัย เพราะพระกรุณาธิคุณ

น้ำพระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง
ประชาไทยทั้งปวง ได้พบความอบอุ่น
พระปรเมศวร์ปกเขตค้ำจุน
ราษฎร์สำนึกพระคุณ ขอทูลเทิดเหนือชีวี

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน
เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่
เป็นร่มโพธิ์ทอง พ่อของแผ่นดินนี้
ไทยรู้รักสามัคคี เพราะมีพ่อองค์เดียวกัน

น้ำพระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง
ประชาไทยทั้งปวง ได้พบความอบอุ่น
พระปรเมศวร์ปกเขตค้ำจุน
ราษฎร์สำนึกพระคุณ ขอทูลเทิดเหนือชีวี

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน
เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่
เป็นร่มโพธิ์ทอง พ่อของแผ่นดินนี้
ไทยรู้รักสามัคคี เพราะมีพ่อองค์เดียวกัน
Disqus Comments