มาตราชั่งตวง (ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วย ออนซ์ ฯลฯ)

00:24
มาตราชั่งตวง (ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วย ออนซ์ ฯลฯ)

มาตราชั่งตวง

3 ช้อนชา เท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1/8 ถ้วยตวง
4 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1/4 ถ้วยตวง
8 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1/2 ถ้วย
12 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 3/4 ถ้วยตวง
16 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1 ถ้วยตวง
8 ออนซ์ เท่ากับ 1 ถ้วย
1 ปอนด์ เท่ากับ 454 กรัม หรือ 16 ออนซ์
2.2 ปอนด์ เท่ากับ 1 กิโลกรัม
1 ไพน์ เท่ากับ 2 ถ้วย
1 ควอท เท่ากับ 4 ถ้วย
1 แกลลอน เท่ากับ 4 ควอท
1 ออนซ์ (ของเหลว) เท่ากับ 2 ช้อนโต๊ะ
1 ถ้วย เท่ากับ 8 ออนซ์
1 ออนซ์ (ของแห้ง) เท่ากับ 283 กรัม

1 ออนซ์ (Ounce ,oz) เท่ากับ 28.35 กรัม
1 ปอนด์ (Pound ,lb) เท่ากับ 0.454 กิโลกรัม
1 แกลลอน (Gallons) เท่ากับ 4.54 ลิตร
1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม
1 กรัม เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม
1 นิ้ว เท่ากับ 2.53 เซนติเมตร

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »