เนื้อเพลง Pen Pineapple Apple Pen (PPAP) - PikoTarou

08:58
เนื้อเพลง: Pen Pineapple Apple Pen (PPAP)
ศิลปิน: PikoTarou

I have a pen.
I have a apple.
ummm
Apple pen

I have a pen.
I have a pineapple.
ummm
Pineapple pen

Apple pen! Pineapple pen.

ummm

Pen-Pineapple-Apple-Pen
Pen-Pineapple-Apple-Pen

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »