เนื้อเพลง สวัสดีประเทศไทย - สถิตย์ ไชยช่วย

20:15
เนื้อเพลง: สวัสดีประเทศไทย
ศิลปิน: สถิตย์ ไชยช่วย
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

จอหน้ากันก่อนเคยทักทายสวัสดี
แต่มาวันนี้สวัสดีนั้นหายไป
วันเวลากลืนกินความเป็นไทย
สังคมยุคใหม่มีแต่ยื้อแย่งแข่งขัน

พวกเราคนไทยประเพณีไทย
ไปต้องลามาต้องไหว้
ปู่ย่าพ่อแม่สอนไว้
มารยาทไทยไทย ให้ยกมือไหว้สวัสดี

คนไทยมีน้ำใจเมตตา
จะต่างชาติศาสนาเราก็รักกันได้
ยิ้มสยามสมควรภาคภูมิใจ
ให้ผู้คนใกล้ไกลเขาชื่นชมยินดี

คนไทยมีเอกลักษณ์ไทย
จงจำเอาไว้บรรพบุรุษให้มา
ถึงยุคสมัยจะนำสู่ความก้าวหน้า
ถึงยุคสมัยจะนำสู่ความก้าวหน้า
แต่สิ่งที่ควรรักษานั้นคือความเป็นไทย

คนไทยต้องรักความเป็นไทย
มอบรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สดใสชื่นบาน
แล้วมาร่วมร้องเพลงบรรเลงขับขาน
แล้วมาร่วมร้องเพลงบรรเลงขับขาน
ให้เราสุขชื่นบานสวัสดีสวัสดี

เกิดเป็นคนไทยจะซีกไหนมุมไหน
ขอให้รักสามัคคี
ให้รักชาติศาสน์กษัตริย์ประเพณี
คิดดีทำดีสวัสดีประเทศไทย

คนไทยมีเอกลักษณ์ไทย
จงจำเอาไว้บรรพบุรุษให้มา
ถึงยุคสมัยจะนำสู่ความก้าวหน้า
ถึงยุคสมัยจะนำสู่ความก้าวหน้า
แต่สิ่งที่ควรรักษานั้นคือความเป็นไทย

คนไทยต้องรักความเป็นไทย
มอบรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สดใสชื่นบาน
แล้วมาร่วมร้องเพลงบรรเลงขับขาน
แล้วมาร่วมร้องเพลงบรรเลงขับขาน
ให้เราสุขชื่นบานสวัสดีสวัสดี

เกิดเป็นคนไทยจะซีกไหนมุมไหน
ขอให้รักสามัคคี
ให้รักชาติศาสน์กษัตริย์ประเพณี
คิดดีทำดีสวัสดีประเทศไทย

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง: สถิตย์ ไชยช่วย
เรียบเรียง: จำเป็น

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »