เนื้อเพลง Get Spaceship (ขึ้นยาน) - J2G

19:32
เนื้อเพลง: Get Spaceship (ขึ้นยาน)
ศิลปิน: J2G
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว

มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่
มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่
มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่ มากับพี่

เดี๋ยวพี่จะพาไปขึ้นยาน

ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว

ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว
ยังไม่เมาใช่มะ ยังไม่เมาใช่ป่าว

ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่
ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่
ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่
ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่
ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่
ขึ้น Jet กับพี่ ขึ้น Jet กับพี่

เดี๋ยวพี่จะพาไปขึ้นยาน

ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ยาน
ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ยาน
ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ยาน
ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ยาน

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »