วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง ฝืนใจ - จั้ม Color Pitch

เนื้อเพลง: ฝืนใจ
ศิลปิน: จั้ม Color Pitch
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2559 / 2016

แม้ว่ามีน้ำตา แม้ว่าต้องเสียใจ
ก็ต้องทนให้ได้ รับมันให้ไหว
แม้ว่ารักของเราเดินทางมานานเท่าไร
สุดท้ายเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเลิกรา

เปิดทางให้ใครอีกคน เปิดให้เขาเข้ามาดูแลหัวใจ
แม้ว่าต้องฝืน ฝืนหัวใจแค่ไหน
เปิดใจให้เขาคนนั้น ยอมให้เธอเดินจากฉันไป
แม้ว่าต้องฝืนใจตัวเอง

แม้ต้องทนกล้ำกลืน แม้ต้องฝืนเท่าไร
ก็ต้องทำให้ได้รับมันให้ไหว
แม้ว่ารักของเราเดินทางมานานเท่าไร
สุดท้ายเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเลิกรา

เปิดทางให้ใครอีกคน เปิดให้เขาเข้ามาดูแลหัวใจ
แม้ว่าต้องฝืน ฝืนหัวใจแค่ไหน
เปิดใจให้เขาคนนั้น ยอมให้เธอเดินจากฉันไป
แม้ว่าต้องฝืนใจตัวเอง

ฝืนหัวใจ ฝืนหัวใจ

เปิดทางให้ใครอีกคน เปิดให้เขาเข้ามาดูแลหัวใจ
แม้ว่าต้องฝืน ฝืนหัวใจแค่ไหน
เปิดใจให้เขาคนนั้น ยอมให้เธอเดินจากฉันไป
แม้ว่าต้องฝืนใจตัวเอง

เปิดทางให้ใครอีกคน เปิดให้เขาเข้ามาดูแลหัวใจ
แม้ว่าต้องฝืน ฝืนหัวใจแค่ไหน
สุดท้ายระหว่างเธอกับฉัน
คงต้องยอมรับความจริงจากนี้ไป
แม้ว่าต้องเสียใจ

แม้เจ็บปวดเท่าไร ฉันจะยอมฝืนใจ ฝืนใจตัวเอง

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/เรียบเรียง: MusicCamp Team (จีระยุทธ จอมปวง, จิตติพล ถาวรกิจ,  Aof 3D)
ทำนอง: จีระยุทธ จอมปวง
Disqus Comments