เนื้อเพลง ศีล 5 (ศีลห้า) - แอ๊ด คาราบาว

20:08
เนื้อเพลง: ศีล 5 (ศีลห้า)
ศิลปิน: แอ๊ด คาราบาว
อัลบั้ม: เพลงใหม่ 2558 / 2015

อยากถามเธอสักคำ โลกขาดศีลธรรมจะอยู่ได้ไหม
ศีลธรรมนั้นคือปัจจัย นำโลกหมุนไป สงบสันติ
คนเราร้อยพ่อพันแม่ มีทั้งด้านแย่มีทั้งด้านดี
ศีลธรรมจะคอยบ่งชี้ นำทางสู่ชีวี สู่ที่ชอบที่สุข

เราทุกคนเกิดมาต่างมีศีล ๕ ด้วยกันทุกคน
ศีล ๕ เป็นหลักสากล เป็นจุดเริ่มต้น
หนทางดับทุกข์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
มุ่งปรารถนา ปวงประชาสันติสุข
ดั่งต้นไม้ที่ตั้งใจปลูก ศีล ๕ เหมือนกัน
ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดิน

ศีลไม่ใช่ข้อห้าม แต่เป็นนิยามของการทำดี
สังคมจะเป็นสุขขี ด้วยคนประพฤติดี
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่มุสา ไม่ดื่มสุราเมรัย

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย
รักษากาย วาจาใจ ด้วยการถือศีล ๕

ศีลไม่ใช่ข้อห้าม แต่เป็นนิยามของการทำดี
สังคมจะเป็นสุขขี ด้วยคนประพฤติดี
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่มุสา ไม่ดื่มสุราเมรัย

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย
รักษากาย วาจาใจ ด้วยการถือศีล ๕

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย
รักษากาย วาจาใจ ด้วยการถือศีล ๕

มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ก็มีสันติสุข
มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ก็มีสันติสุข

ข้อมูลลิขสิทธิ์
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: แอ๊ด คาราบาว

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »