เนื้อเพลง เสียงจากผู้ใช้แรงงาน - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง เสียงจากผู้ใช้แรงงาน - จอมขวัญ กัลยา

18:33 0
เนื้อเพลง: เสียงจากผู้ใช้แรงงาน
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: 1-2-3 แชะ! (ชุดที่ 1)
เนื้อเพลง เกิดเป็นส้มตำ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง เกิดเป็นส้มตำ - จอมขวัญ กัลยา

22:29 0
เนื้อเพลง: เกิดเป็นส้มตำ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง ส้มตำรสจาง - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ส้มตำรสจาง - จอมขวัญ กัลยา

22:24 0
เนื้อเพลง: ส้มตำรสจาง
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง โขลกดังๆ เดี๋ยวตังค์ก็มา - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง โขลกดังๆ เดี๋ยวตังค์ก็มา - จอมขวัญ กัลยา

22:19 0
เนื้อเพลง: โขลกดังๆ เดี๋ยวตังค์ก็มา
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง สัญญากับใจ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง สัญญากับใจ - จอมขวัญ กัลยา

22:16 0
เนื้อเพลง: สัญญากับใจ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง โทรศัพท์ปะรังเค - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง โทรศัพท์ปะรังเค - จอมขวัญ กัลยา

22:14 0
เนื้อเพลง: โทรศัพท์ปะรังเค
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง ใจเอ๋ยใจเรา - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ใจเอ๋ยใจเรา - จอมขวัญ กัลยา

22:10 0
เนื้อเพลง: ใจเอ๋ยใจเรา
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง เบี้ยวน้องเป็นฟ้องแหลก - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง เบี้ยวน้องเป็นฟ้องแหลก - จอมขวัญ กัลยา

22:06 0
เนื้อเพลง: เบี้ยวน้องเป็นฟ้องแหลก
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง อย่าลืมคนรอ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง อย่าลืมคนรอ - จอมขวัญ กัลยา

22:03 0
เนื้อเพลง: อย่าลืมคนรอ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: เกิดเป็นส้มตำ (ชุดที่ 2)
เนื้อเพลง จบทั้งๆ ที่เจ็บ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง จบทั้งๆ ที่เจ็บ - จอมขวัญ กัลยา

15:33 0
เนื้อเพลง: จบทั้งๆ ที่เจ็บ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง คนไม่มีหัวใจ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง คนไม่มีหัวใจ - จอมขวัญ กัลยา

15:32 0
เนื้อเพลง: คนไม่มีหัวใจ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง ขอโทษถ้าโสดจริง - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ขอโทษถ้าโสดจริง - จอมขวัญ กัลยา

15:32 0
เนื้อเพลง: ขอโทษถ้าโสดจริง
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง รักกันตลอด - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง รักกันตลอด - จอมขวัญ กัลยา

15:31 0
เนื้อเพลง: รักกันตลอด
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง อดีตที่ไม่อยากจำ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง อดีตที่ไม่อยากจำ - จอมขวัญ กัลยา

15:31 0
เนื้อเพลง: อดีตที่ไม่อยากจำ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง อย่าจากฉันเลยที่รัก - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง อย่าจากฉันเลยที่รัก - จอมขวัญ กัลยา

15:30 0
เนื้อเพลง: อย่าจากฉันเลยที่รัก
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง รอเศษเวลา - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง รอเศษเวลา - จอมขวัญ กัลยา

15:30 0
เนื้อเพลง: รอเศษเวลา
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง ขอบคุณคนหวังดี - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ขอบคุณคนหวังดี - จอมขวัญ กัลยา

15:29 0
เนื้อเพลง: ขอบคุณคนหวังดี
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง ล้นเกล้าภูมิพล - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ล้นเกล้าภูมิพล - จอมขวัญ กัลยา

15:29 0
เนื้อเพลง: ล้นเกล้าภูมิพล
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง รักคนวัยทอง - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง รักคนวัยทอง - จอมขวัญ กัลยา

15:28 0
เนื้อเพลง: รักคนวัยทอง
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง ประจำหรือจ๊อบ - จอมขวัญ กัลยา

เนื้อเพลง ประจำหรือจ๊อบ - จอมขวัญ กัลยา

15:27 0
เนื้อเพลง: ประจำหรือจ๊อบ
ศิลปิน: จอมขวัญ กัลยา
อัลบั้ม: อย่าจากฉันเลยที่รัก (ชุดที่ 3)
เนื้อเพลง รักนี้มีค่าเพราะเธอ - เบิร์ด ธงไชย, นิว จิ๋ว, ดา Endorphine, Lula (ลุลา)

เนื้อเพลง รักนี้มีค่าเพราะเธอ - เบิร์ด ธงไชย, นิว จิ๋ว, ดา Endorphine, Lula (ลุลา)

01:27 0
เนื้อเพลง: รักนี้มีค่าเพราะเธอ
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย, นิว จิ๋ว, ดา Endorphine, Lula (ลุลา)
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... - เบิร์ด ธงไชย Feat. Lula (ลุลา)

เนื้อเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... - เบิร์ด ธงไชย Feat. Lula (ลุลา)

01:24 0
เนื้อเพลง: คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย Feat. Lula (ลุลา)
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง คิดถึงนะ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ชมพู่ อารยา

เนื้อเพลง คิดถึงนะ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ชมพู่ อารยา

01:23 0
เนื้อเพลง: คิดถึงนะ
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย Feat. ชมพู่ อารยา
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง เจ้าสาวที่กลัวฝน - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

เนื้อเพลง เจ้าสาวที่กลัวฝน - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

01:20 0
เนื้อเพลง: เจ้าสาวที่กลัวฝน
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง ไม่กล้าบอกเธอ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

เนื้อเพลง ไม่กล้าบอกเธอ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

01:15 0
เนื้อเพลง: ไม่กล้าบอกเธอ
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง ไม่ต่างกัน - เจี๊ยบ พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

เนื้อเพลง ไม่ต่างกัน - เจี๊ยบ พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

04:14 0
เนื้อเพลง: ไม่ต่างกัน
ศิลปิน: เจี๊ยบ พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
อัลบั้ม: อาบ ลม ห่ม ฟ้า
เนื้อเพลง หนึ่งเดียวคือแม่ - พลอย พรรณาราย (เพลงประกอบละคร ทองเนื้อเก้า)

เนื้อเพลง หนึ่งเดียวคือแม่ - พลอย พรรณาราย (เพลงประกอบละคร ทองเนื้อเก้า)

20:57 7
เนื้อเพลง: หนึ่งเดียวคือแม่
ศิลปิน: พลอย พรรณาราย
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ทองเนื้อเก้า
เนื้อเพลง พอจนตรอกอ้ายก็บอกขอโทษ (เซ็งเป็ด) - สาวส่า อาร์สยาม

เนื้อเพลง พอจนตรอกอ้ายก็บอกขอโทษ (เซ็งเป็ด) - สาวส่า อาร์สยาม

06:05 0
เนื้อเพลง: พอจนตรอกอ้ายก็บอกขอโทษ (เซ็งเป็ด)
ศิลปิน: สาวส่า อาร์สยาม (ปอ ปริชาติ นุชวิลาวัลย์ เบญจา ฝ้าย อาร์สยาม)
อัลบั้ม: อีสานตลาดแตก 2

รายชื่อเพลง วง ละอองฟอง ทั้งหมด และเนื้อเพลง

19:34 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: วง ละอองฟอง
สังกัด: Spicydisc
เนื้อเพลง คอยรักจากเสียงพิณ - ศิริพร อำไพพงษ์

เนื้อเพลง คอยรักจากเสียงพิณ - ศิริพร อำไพพงษ์

19:07 0
เนื้อเพลง: คอยรักจากเสียงพิณ
ศิลปิน: ศิริพร อำไพพงษ์
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง คิดถึงทุ่งลุยลาย - ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง คิดถึงทุ่งลุยลาย - ต่าย อรทัย

19:06 0
เนื้อเพลง: คิดถึงทุ่งลุยลาย
ศิลปิน: ต่าย อรทัย
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง น้ำชีแห่งความหลัง - ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง น้ำชีแห่งความหลัง - ไผ่ พงศธร

19:05 0
เนื้อเพลง: น้ำชีแห่งความหลัง
ศิลปิน: ไผ่ พงศธร
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง ลำเพลินเชิญยิ้ม - ศิริพร อำไพพงษ์

เนื้อเพลง ลำเพลินเชิญยิ้ม - ศิริพร อำไพพงษ์

19:03 0
เนื้อเพลง: ลำเพลินเชิญยิ้ม
ศิลปิน: ศิริพร อำไพพงษ์
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง หงษ์ทองคะนองลำ - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เนื้อเพลง หงษ์ทองคะนองลำ - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

19:02 0
เนื้อเพลง: หงษ์ทองคะนองลำ
ศิลปิน: ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง ชมรมแท็กซี่ - มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ชมรมแท็กซี่ - มนต์แคน แก่นคูน

19:02 0
เนื้อเพลง: ชมรมแท็กซี่
ศิลปิน: มนต์แคน แก่นคูน
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง มีบ้างไหมรักจริง - ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง มีบ้างไหมรักจริง - ต่าย อรทัย

19:01 0
เนื้อเพลง: มีบ้างไหมรักจริง
ศิลปิน: ต่าย อรทัย
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง อาลัยชายแดน - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เนื้อเพลง อาลัยชายแดน - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

19:00 0
เนื้อเพลง: อาลัยชายแดน
ศิลปิน: ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง ตามใจแม่เถิดน้อง - ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ตามใจแม่เถิดน้อง - ไผ่ พงศธร

18:59 0
เนื้อเพลง: ตามใจแม่เถิดน้อง
ศิลปิน: ไผ่ พงศธร
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง เมาหนักเพราะรักติ๋ม - ต้นคูน อนันตา

เนื้อเพลง เมาหนักเพราะรักติ๋ม - ต้นคูน อนันตา

18:57 0
เนื้อเพลง: เมาหนักเพราะรักติ๋ม
ศิลปิน: ต้นคูน อนันตา
อัลบั้ม: ตามฮอยอีสาน (ชุดที่ ๔)
เนื้อเพลง ยิ่งรักยิ่งเหงา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง ยิ่งรักยิ่งเหงา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:44 0
เนื้อเพลง: ยิ่งรักยิ่งเหงา
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง ส่วนเกินต้องเดินลำพัง - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง ส่วนเกินต้องเดินลำพัง - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:44 0
เนื้อเพลง: ส่วนเกินต้องเดินลำพัง
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง เกือบจะรักแล้วรู้หรือเปล่า - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง เกือบจะรักแล้วรู้หรือเปล่า - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:43 0
เนื้อเพลง: เกือบจะรักแล้วรู้หรือเปล่า
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง สุวรรณคาน - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง สุวรรณคาน - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:43 0
เนื้อเพลง: สุวรรณคาน
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:42 0
เนื้อเพลง: ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขา
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง ขอลองคบคนเจ้าชู้ - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง ขอลองคบคนเจ้าชู้ - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:41 0
เนื้อเพลง: ขอลองคบคนเจ้าชู้
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง เป็นคนที่ขาดไม่ได้ หรือแค่มีไว้ก็ดี - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง เป็นคนที่ขาดไม่ได้ หรือแค่มีไว้ก็ดี - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:41 0
เนื้อเพลง: เป็นคนที่ขาดไม่ได้ หรือแค่มีไว้ก็ดี
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง มาช้าก็ได้แต่ขอให้มา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง มาช้าก็ได้แต่ขอให้มา - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

18:39 0
เนื้อเพลง: มาช้าก็ได้แต่ขอให้มา
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา - ป๊อบ ปองกูล,กัน นภัทร,โดม จารุวัฒน์

เนื้อเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา - ป๊อบ ปองกูล,กัน นภัทร,โดม จารุวัฒน์

18:31 0
เนื้อเพลง: รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา
ศิลปิน: ป๊อบ ปองกูล, กัน นภัทร, โดม จารุวัฒน์
อัลบั้ม: Single
เนื้อเพลง ปัญญาอ่อน - แนท/โบว์/พอร์ช/บูม (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง ปัญญาอ่อน - แนท/โบว์/พอร์ช/บูม (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

18:08 7
เนื้อเพลง: ปัญญาอ่อน
ศิลปิน: แนท/โบว์/พอร์ช/บูม
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง ขอแค่ได้ฝัน - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง ขอแค่ได้ฝัน - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

17:57 0
เนื้อเพลง: ขอแค่ได้ฝัน
ศิลปิน: พอร์ช ศรัณย์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

17:46 0
เนื้อเพลง: ไม่สมศักดิ์ศรี
ศิลปิน: ไท ธนาวุฒิ
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง ถือว่าเราไม่เคยพบกัน - AB Normal Feat. ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า

เนื้อเพลง ถือว่าเราไม่เคยพบกัน - AB Normal Feat. ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า

04:57 0
เนื้อเพลง: ถือว่าเราไม่เคยพบกัน
ศิลปิน: AB Normal Feat. ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า
อัลบั้ม: Single
เนื้อเพลง รักต้องตอบด้วยรัก - อุ๊บอิ๊บส์,บรรณ

เนื้อเพลง รักต้องตอบด้วยรัก - อุ๊บอิ๊บส์,บรรณ

19:29 0
เนื้อเพลง: รักต้องตอบด้วยรัก
ศิลปิน: อุ๊บอิ๊บส์,บรรณ
อัลบั้ม: ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี
เนื้อเพลง สักขีเจ้าพระยา - เบิร์ด ธรรมรัตน์

เนื้อเพลง สักขีเจ้าพระยา - เบิร์ด ธรรมรัตน์

19:27 0
เนื้อเพลง: สักขีเจ้าพระยา
ศิลปิน: เบิร์ด ธรรมรัตน์
อัลบั้ม: ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี
เนื้อเพลง ที่รักอย่าจากพี่ไป - สายชล ระดมกิจ

เนื้อเพลง ที่รักอย่าจากพี่ไป - สายชล ระดมกิจ

19:20 0
เนื้อเพลง: ที่รักอย่าจากพี่ไป
ศิลปิน: สายชล ระดมกิจ
อัลบั้ม: ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี
เนื้อเพลง รักเพียงเธอ - กุ๊ก อรสุรางค์

เนื้อเพลง รักเพียงเธอ - กุ๊ก อรสุรางค์

19:13 0
เนื้อเพลง: รักเพียงเธอ
ศิลปิน: กุ๊ก อรสุรางค์
อัลบั้ม: ใบชา Song ร้องเพลงชาตรี
เนื้อเพลง เติมฝัน - นิโคล เทริโอ, มอส ปฏิภาณ (เพลงประกอบละครเวที ลัดดาแลนด์)

เนื้อเพลง เติมฝัน - นิโคล เทริโอ, มอส ปฏิภาณ (เพลงประกอบละครเวที ลัดดาแลนด์)

18:58 0
เนื้อเพลง: เติมฝัน
ศิลปิน: นิโคล เทริโอ, มอส ปฏิภาณ
อัลบั้ม: เพลงประกอบละครเวที ลัดดาแลนด์
เนื้อเพลง ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ - ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา (เพลงประกอบละคร ดอกอ้อ
สายขวัญ)

เนื้อเพลง ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ - ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา (เพลงประกอบละคร ดอกอ้อ สายขวัญ)

23:49 0
เนื้อเพลง: ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ
ศิลปิน: ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ดอกอ้อ สายขวัญ
เนื้อเพลง ที่รักของฉันคนเดียว - หวิว ณัฐพนธ์ (เพลงประกอบละคร The Sixth Sense 2)

เนื้อเพลง ที่รักของฉันคนเดียว - หวิว ณัฐพนธ์ (เพลงประกอบละคร The Sixth Sense 2)

19:02 2
เนื้อเพลง: ที่รักของฉันคนเดียว
ศิลปิน: หวิว ณัฐพนธ์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร The Sixth Sense 2
เนื้อเพลง ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน) - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน) - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:23 0
เนื้อเพลง: ไม่ต้องการเห็นบางคน (ที่ไม่รักกัน)
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง ขอเป็นคนหนึ่ง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ขอเป็นคนหนึ่ง - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:22 0
เนื้อเพลง: ขอเป็นคนหนึ่ง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง ดูอีกทีซิ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ดูอีกทีซิ - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:11 0
เนื้อเพลง: ดูอีกทีซิ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง คงไม่ใช่อย่างเดิม - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง คงไม่ใช่อย่างเดิม - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:00 0
เนื้อเพลง: คงไม่ใช่อย่างเดิม
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง หาให้ทุกอย่าง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หาให้ทุกอย่าง - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:57 0
เนื้อเพลง: หาให้ทุกอย่าง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง สวนดอกไม้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง สวนดอกไม้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:50 0
เนื้อเพลง: สวนดอกไม้
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง วิมานดิน - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง วิมานดิน - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:48 0
เนื้อเพลง: วิมานดิน
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:46 0
เนื้อเพลง: พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง เต็มใจจะสูญเสีย - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง เต็มใจจะสูญเสีย - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:43 0
เนื้อเพลง: เต็มใจจะสูญเสีย
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง หยุดอยู่ตรงนี้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หยุดอยู่ตรงนี้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:37 0
เนื้อเพลง: หยุดอยู่ตรงนี้
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ขอเป็นคนหนึ่ง
เนื้อเพลง กาลเวลา - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง กาลเวลา - นันทิดา แก้วบัวสาย

19:34 0
เนื้อเพลง: กาลเวลา
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง สิ้นสวาท - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง สิ้นสวาท - นันทิดา แก้วบัวสาย

19:23 0
เนื้อเพลง: สิ้นสวาท
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง หนาวตัก - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หนาวตัก - นันทิดา แก้วบัวสาย

19:11 0
เนื้อเพลง: หนาวตัก
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง เมื่อวานนี้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง เมื่อวานนี้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:58 0
เนื้อเพลง: เมื่อวานนี้
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง หากฉันขาดเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หากฉันขาดเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:51 0
เนื้อเพลง: หากฉันขาดเธอ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ความรักเจ้าขา - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ความรักเจ้าขา - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:11 0
เนื้อเพลง: ความรักเจ้าขา
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ไม่เคยรักใครเท่าเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ไม่เคยรักใครเท่าเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:47 0
เนื้อเพลง: ไม่เคยรักใครเท่าเธอ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ปล่อยฉันไป - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ปล่อยฉันไป - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:43 0
เนื้อเพลง: ปล่อยฉันไป
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ม่านไทรย้อย - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ม่านไทรย้อย - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:34 0
เนื้อเพลง: ม่านไทรย้อย
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:32 0
เนื้อเพลง: รักคุณเข้าแล้ว
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ใจสนองใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ใจสนองใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:26 0
เนื้อเพลง: ใจสนองใจ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ฉันรอจูบจากเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ฉันรอจูบจากเธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:24 0
เนื้อเพลง: ฉันรอจูบจากเธอ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง รักริษยา - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง รักริษยา - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:22 0
เนื้อเพลง: รักริษยา
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง ให้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ให้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

06:09 0
เนื้อเพลง: ให้
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: เพลงหวานเมื่อวานนี้
เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:59 0
เนื้อเพลง: มนต์เมืองเหนือ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง สามหัวใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง สามหัวใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:52 0
เนื้อเพลง: สามหัวใจ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง ค่าน้ำนม - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ค่าน้ำนม - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:47 0
เนื้อเพลง: ค่าน้ำนม
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง โอ้ทูลกระหม่อม - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง โอ้ทูลกระหม่อม - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:45 0
เนื้อเพลง: โอ้ทูลกระหม่อม
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง หัวใจมาร - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หัวใจมาร - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:38 0
เนื้อเพลง: หัวใจมาร
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง ทะเลร่ำไห้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ทะเลร่ำไห้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:28 0
เนื้อเพลง: ทะเลร่ำไห้
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง มนต์รักลูกทุ่ง - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:27 0
เนื้อเพลง: มนต์รักลูกทุ่ง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง กลิ่นโคลนสาบควาย - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:18 0
เนื้อเพลง: กลิ่นโคลนสาบควาย
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง ตะรางดวงใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ตะรางดวงใจ - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:17 0
เนื้อเพลง: ตะรางดวงใจ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง มัสยาหลงเหยื่อ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง มัสยาหลงเหยื่อ - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:13 0
เนื้อเพลง: มัสยาหลงเหยื่อ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง แว่วเสียงซึง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง แว่วเสียงซึง - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:11 0
เนื้อเพลง: แว่วเสียงซึง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง โลกนี้คือละคร - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง โลกนี้คือละคร - นันทิดา แก้วบัวสาย

05:04 0
เนื้อเพลง: โลกนี้คือละคร
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: แม่ไม้เพลงไทย นันทิดา
เนื้อเพลง ฝากฟ้าทะเลฝัน - คุณโอ๋ Feat. สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง ฝากฟ้าทะเลฝัน - คุณโอ๋ Feat. สิงโต นำโชค

04:17 0
เนื้อเพลง: ฝากฟ้าทะเลฝัน
ศิลปิน: คุณโอ๋ Feat.สิงโต นำโชค (โอ๋ ดูบาดู,โอ๋ ซีเปีย)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง เอาไปเลย - คุณโอ๋ Feat.โรส ศิรินทิพย์

เนื้อเพลง เอาไปเลย - คุณโอ๋ Feat.โรส ศิรินทิพย์

04:16 0
เนื้อเพลง: เอาไปเลย
ศิลปิน: คุณโอ๋ Feat. โรส ศิรินทิพย์ (โอ๋ ดูบาดู,โอ๋ ซีเปีย)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง สบายดีหรือเปล่า - คุณโอ๋ Feat. ปั๊ป Potato (โปเตโต้)

เนื้อเพลง สบายดีหรือเปล่า - คุณโอ๋ Feat. ปั๊ป Potato (โปเตโต้)

04:13 0
เนื้อเพลง: สบายดีหรือเปล่า
ศิลปิน: คุณโอ๋ Feat. ปั๊ป Potato (โปเตโต้)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง บอกมาคำเดียว - คุณโอ๋ Feat.มาเรียม B5

เนื้อเพลง บอกมาคำเดียว - คุณโอ๋ Feat.มาเรียม B5

04:09 0
เนื้อเพลง: บอกมาคำเดียว
ศิลปิน: คุณโอ๋ (โอ๋ ดูบาดู,โอ๋ ซีเปีย)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง เรามีเรา - คุณโอ๋ Feat.ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง เรามีเรา - คุณโอ๋ Feat.ป๊อป ปองกูล

04:03 0
เนื้อเพลง: เรามีเรา
ศิลปิน: คุณโอ๋ Feat.ป๊อป ปองกูล (โอ๋ ดูบาดู,โอ๋ ซีเปีย)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง ขอเริ่มใหม่ - คุณโอ๋ Feat.ลูกหว้า พิจิกา

เนื้อเพลง ขอเริ่มใหม่ - คุณโอ๋ Feat.ลูกหว้า พิจิกา

04:02 0
เนื้อเพลง: ขอเริ่มใหม่
ศิลปิน: คุณโอ๋ Feat.ลูกหว้า พิจิกา (โอ๋ ดูบาดู,โอ๋ ซีเปีย)
อัลบั้ม: another by คุณโอ๋
เนื้อเพลง ไม่บอกว่ารัก ไม่ใช่ไม่รัก - นิว วงศกร (เพลงประกอบละคร ธิดาพญายม)

เนื้อเพลง ไม่บอกว่ารัก ไม่ใช่ไม่รัก - นิว วงศกร (เพลงประกอบละคร ธิดาพญายม)

03:50 0
เนื้อเพลง: บางทีการไม่บอกรัก ไม่ใช่ไม่รัก
ศิลปิน: นิว วงศกร ปรมัตถากร
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ธิดาพญายม
เนื้อเพลง จะรักให้รีบจอง - ตั้ม วราวุธ

เนื้อเพลง จะรักให้รีบจอง - ตั้ม วราวุธ

20:47 2
เนื้อเพลง: จะรักให้รีบจอง
ศิลปิน: ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (The Star 9)
อัลบั้ม: สบายดีรึเปล่า
เนื้อเพลง หัวใจระฟ้า - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง หัวใจระฟ้า - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

05:10 2
เนื้อเพลง: หัวใจระฟ้า
ศิลปิน: พอร์ช ศรัณย์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง ของนอกกาย - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง ของนอกกาย - พอร์ช ศรัณย์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

05:08 9
เนื้อเพลง: ของนอกกาย
ศิลปิน: พอร์ช ศรัณย์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง ดาวประดับฟ้า - แมว จิรศักดิ์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง ดาวประดับฟ้า - แมว จิรศักดิ์ (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

23:16 0
เนื้อเพลง: ดาวประดับฟ้า
ศิลปิน: แมว จิรศักดิ์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง หัวใจระฟ้า - Unfollow (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

เนื้อเพลง หัวใจระฟ้า - Unfollow (เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย)

23:11 0
เนื้อเพลง: หัวใจระฟ้า
ศิลปิน: Unfollow
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
เนื้อเพลง มีแฟนใหม่มันไม่ง่ายสำหรับฉัน - แพรวา พัชรี

เนื้อเพลง มีแฟนใหม่มันไม่ง่ายสำหรับฉัน - แพรวา พัชรี

06:55 0
เนื้อเพลง: มีแฟนใหม่มันไม่ง่ายสำหรับฉัน
ศิลปิน: แพรวา พัชรี
อัลบั้ม: ลูกทุ่งหัวใจสะออน ออนซอนกีต้าร์หวาน 2
เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:20 0
เนื้อเพลง: เขียนไว้ข้างเตียง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: บ่งบอก
เนื้อเพลง ทะเลสวยๆ ทรายขาวๆ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ทะเลสวยๆ ทรายขาวๆ - นันทิดา แก้วบัวสาย

18:04 0
เนื้อเพลง: ทะเลสวยๆ ทรายขาวๆ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: บ่งบอก
เนื้อเพลง เก็บไว้ในใจก็พอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง เก็บไว้ในใจก็พอ - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:40 0
เนื้อเพลง: เก็บไว้ในใจก็พอ
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ในฝัน
เนื้อเพลง ถอนหายใจให้กับฟ้า - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง ถอนหายใจให้กับฟ้า - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:38 0
เนื้อเพลง: ถอนหายใจให้กับฟ้า
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ในฝัน
เนื้อเพลง อยากจะรู้ว่าเขาจะคิดอย่างไร - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง อยากจะรู้ว่าเขาจะคิดอย่างไร - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:36 0
เนื้อเพลง: อยากจะรู้ว่าเขาจะคิดอย่างไร
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ในฝัน
เนื้อเพลง หัวใจที่แตกต่าง - นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง หัวใจที่แตกต่าง - นันทิดา แก้วบัวสาย

17:34 0
เนื้อเพลง: หัวใจที่แตกต่าง
ศิลปิน: ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย
อัลบั้ม: ในฝัน
เนื้อเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ - สรัย วัชรพล (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

เนื้อเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ - สรัย วัชรพล (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

17:41 0
เนื้อเพลง: ไกลแค่ไหนคือใกล้
ศิลปิน: สรัย วัชรพล
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ
เนื้อเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง - บ้าน ฆนัท (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

เนื้อเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง - บ้าน ฆนัท (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

17:40 0
เนื้อเพลง: พูดไม่ค่อยเก่ง
ศิลปิน: บ้าน ฆนัท
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ
เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอรู้ - สรัย วัชรพล (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

เนื้อเพลง ไม่อยากให้เธอรู้ - สรัย วัชรพล (เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ)

17:37 0
เนื้อเพลง: ไม่อยากให้เธอรู้
ศิลปิน: สรัย วัชรพล
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ
เนื้อเพลง ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

เนื้อเพลง ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง - เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

07:32 0
เนื้อเพลง: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง
ศิลปิน: เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ (เอิร์น เดอะสตาร์)
อัลบั้ม: ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง (ชุดที่ 6)
เนื้อเพลง หัวหน้าแก๊งสาวเสื้อดำ - ศิริพร อำไพพงษ์

เนื้อเพลง หัวหน้าแก๊งสาวเสื้อดำ - ศิริพร อำไพพงษ์

07:28 0
เนื้อเพลง: หัวหน้าแก๊งสาวเสื้อดำ
ศิลปิน: ศิริพร อำไพพงษ์
อัลบั้ม: หัวหน้าแก๊งสาวเสื้อดำ (ชุดที่ 15)
เนื้อเพลง ปาฏิหาริย์ - หนูนา หนึ่งธิดา, แกงส้ม ธนทัต

เนื้อเพลง ปาฏิหาริย์ - หนูนา หนึ่งธิดา, แกงส้ม ธนทัต

17:27 0
เนื้อเพลง: ปาฏิหาริย์
ศิลปิน: หนูนา หนึ่งธิดา, แกงส้ม ธนทัต
อัลบั้ม: เพลงประกอบละครเวที เลือดขัตติยา เดอะมิวสิคัล
เนื้อเพลง อยากหยุดเวลา - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

เนื้อเพลง อยากหยุดเวลา - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

17:09 0
เนื้อเพลง: อยากหยุดเวลา
ศิลปิน: ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
อัลบั้ม: Beautiful Broken Heart
เนื้อเพลง มีฟ้า มีดาว มีเธอ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

เนื้อเพลง มีฟ้า มีดาว มีเธอ - เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine

21:19 0
เนื้อเพลง: มีฟ้า มีดาว มีเธอ
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย Feat. ดา Endorphine
อัลบั้ม: ขนนกกับดอกไม้
เนื้อเพลง L.O.V.E - โตโน่ ภาคิน (เพลงประกอบภาพยนตร์ Love Syndrome รักโง่ ๆ)

เนื้อเพลง L.O.V.E - โตโน่ ภาคิน (เพลงประกอบภาพยนตร์ Love Syndrome รักโง่ ๆ)

21:11 0
เนื้อเพลง: L.O.V.E
ศิลปิน: โตโน่ ภาคิน
อัลบั้ม: เพลงประกอบภาพยนตร์ Love Syndrome รักโง่ ๆ
เนื้อเพลง เกี่ยวกันไหม - หลิน อริศรา, อิทธิชัย พันธุ์ไม้ (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

เนื้อเพลง เกี่ยวกันไหม - หลิน อริศรา, อิทธิชัย พันธุ์ไม้ (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

03:07 2
เนื้อเพลง: เกี่ยวกันไหม
ศิลปิน: หลิน อริศรา, อิทธิชัย พันธุ์ไม้
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง
เนื้อเพลง ความรักไม่ Success - ธัชฎา ผิวอ่อน (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

เนื้อเพลง ความรักไม่ Success - ธัชฎา ผิวอ่อน (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

03:05 0
เนื้อเพลง: ความรักไม่ Success
ศิลปิน: ธัชฎา ผิวอ่อน
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง
เนื้อเพลง เริ่มต้นอีกครั้ง - หลิน อริศรา (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

เนื้อเพลง เริ่มต้นอีกครั้ง - หลิน อริศรา (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

03:03 3
เนื้อเพลง: เริ่มต้นอีกครั้ง
ศิลปิน: หลิน อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง
เนื้อเพลง ตะวันบ้านทุ่ง - หลิน อริศรา (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

เนื้อเพลง ตะวันบ้านทุ่ง - หลิน อริศรา (เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง)

03:02 2
เนื้อเพลง: ตะวันบ้านทุ่ง
ศิลปิน: หลิน อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร ตะวันบ้านทุ่ง
เนื้อเพลง โป๊ (ใจมันเพรียว) - ใบเตย อาร์สยาม

เนื้อเพลง โป๊ (ใจมันเพรียว) - ใบเตย อาร์สยาม

01:01 0
เนื้อเพลง: โป๊ (ใจมันเพรียว)
ศิลปิน: ใบเตย อาร์สยาม
อัลบั้ม: เพลงประกอบโฆษณา กาแฟเพรียว